سردار شهید مصطفی تقی جراح

 

       توپچی بی ادعا و گمنام

                                        

                       سردار شهید مصطفی تقی جراح

                                                                ( فرمانده گروه توپخانه 61 محرم )

 

      بیاری حق تعالی در آینده نزدیک صفحه  این شهید بزرگوار  تکمیل خواهد شد .

                                                              

/ 0 نظر / 21 بازدید